Camember XXL - 950g, Classic- 450g

Ingrediencie:
tomat
mozarela
saláma
slanina
kukurica
paprika
camembert

Borsalino
Vlastný výber príloh podľa chuti.
Pre malú: 0,70 €
Pre veľkú: 1,20 €

Objednat online
Poprad: 0948 621 641
Košice: 0907 366 120
Prešov: 0949 814 000
B. Bystrica: 0907 126 006
Created by Bee Mark
facebook

Prevádzka Poprad

Tel: 0948 621 641

telefon
facebook
telefon
telefon

Prevádzka Košice

Tel: 0907 366 120

facebook
telefon
facebook

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Platobné podmienky: úhrada hotovosťou pri prevzatí tovaru oproti dokladu z ERP, bezhotovostná úhrada platobnou kartou (Maestro, Mastercard, Visa) pri prevzatí tovaru oproti dokladu z ERP, v prípade, že zákazník oznámi výber tejto formy úhrady vopred pri uskutočnení objednávky. Bezhotovostná platba je v súčasnej dobe možná len na prevádzke Pizza BORSALINO, Hlavná 108, Košice. Zákazník je povinný uschovať doklad z ERP a v prípade bezhotovostnej platby aj doklad z platobného terminálu pre prípad reklamácie.

 

Dodacie podmienky: Tovar je dodaný na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke najneskôr do 1 hodiny, pokiaľ mu nie je oznámené inak. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť dodaciu lehotu (skrátiť alebo predĺžiť) podľa aktuálnej vyťaženosti prevádzky, pričom o tom informuje zákazníka vopred pred doručením tovaru na telefónnom čísle, ktré zákazník uviedol v objednávke.

 

Reklamácie: Zákazník je povinný skontrolovať si úplnosť a správnosť doručeného tovaru okamžite pri jeho prevzatí. Prípadné reklamácie môže uplatniť okamžite u donáškara pri prevzatí tovaru alebo na  kontaktoch spoločnosti prevádzkujúcej konkrétnu prevádzku. Tieto kontaktné údaje sú zverejnené na stránke www.borsalinopizza.sk pod záložkou „Kontakt“ . Uznané reklamácie sú riešené okamžitou výmenou tovaru alebo vrátením hotovosti alebo poskytnutím zľavy, podľa dohody so zákazníkom.

 

Upozornenie: V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v  znení neskorších predpisov, pri objednaní jedla nie je spotrebiteľ / zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy. Pre potreby tohto zákona je zmluvou uzavretou na diaľku vyplnená, zaslaná a doručená online objednávka prostredníctvom www.borsalinopizza.sk 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj

Vrátna 3, 043 79 Košice, tel.: 055/622 0781, e-mail: ke@soi.sk